Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny Praha

Kurzy angličtiny Praha

Rekvalifikace ZDARMA pro registranty úřadu práce.

Všichni nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadu práce mohou studovat rekvalifikační kurz zdarma. Jejich výběr musí být schválen komisí úřadu práce. V případě schválení mají žadatelé kurz úplně ZDARMA, protože úřad práce uhradí veškeré náklady spojené s rekvalifikačním kurzem.

Jak je potřeba postupovat?

 • Kontaktujte nás. Sdělíme Vám veškeré potřebné informace a připravíme dokumenty, které budete potřebovat pro schvalovací řízení úřadu práce.
 • Úřad práce Vám v případě schválení vystaví potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím centru a tím budete do kurzu zařazeni.
 • Výše uvedené kroky je potřeba realizovat před zahájením kurzu!

Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny:

UpozorněníNaše další nabídka pro Vás: rekvalifikační kurzy bez výuky angličtiny.

Asistentka, asistent s výukou anglického jazyka

Naše učebna

 • Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže
  a tělovýchovy - číslo akreditace: 16324/2013-1/390
 • Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má stejnou platnost jako školní vysvědčení, výuční list nebo diplom při prokazování dosažené kvalifikace. 

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí:

 • připravit se na profesi asistentky nebo sekretářky
 • získat , doplnit nebo "oprášit" znalosti angličtiny
 • získat znalosti z dalších oblastí - činnosti sekretariátu, písemná komunikace, práce na počítači, společenské chování a vystupování, principy řízení organizace, komunikace, firemní kultura, základy managementu, základy personalistiky
 • obdržet osvědčení o rekvalifikaci
Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".
Vyučovací jazyk: Český.

Co se naučíte:

 • komunikovat anglicky v běžných životních i pracovních situacích
 • zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti
 • pravidla efektivního telefonování
 • pracovat na PC a psát hmatovou metodou na klávesnici počítače
 • tvořit písemnosti dle ČSN
 • ovládat společenskou etiketu
 • řešit pracovní konflikty
 • základy managementu
 • základy personalistiky

Dále získáte:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá ze 7 modulů:

 1. Modul Anglický
 2. Modul Sekretářský
 3. Modul Písemná komunikace
 4. Modul Technický
 5. Modul Psychologický
 6. Modul Společenský
 7. Modul Organizační

1. Modul Anglický

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Probíhá rychlejší tempem a je velmi intenzivní.
 • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

2. Modul Sekretářský:

 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Základy řízení a organizace práce v sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Tvorba zápisů z porady
 • Obecné zásady firemní kultury
 • Principy řízení organizace
 • Povinnosti v oblasti BOZP

3. Modul Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti. Personální písemnosti. Vnitropodnikové písemnosti
 • Pravidla pro psaní textů
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • PowerPoint
 • ICQ, Skype, Facebook

4. Modul Technický:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, Internet

5. Modul Psychologický:

 • Základní psychologické poznatky
 • Řešení konfliktů, Komunikace, Asertivita, Motivace

6. Modul Organizační

 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům.

7. Modul Společenský

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce
 • Sebeprezetnace v rámci firmyZákladní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání
 • Pravidla gastronomie

Studijní materiály:

 • Přirpavili jsme pro Vás studijní mateirály, které Vás provedou celým kurzem.

Závěrečná zkouška:

 • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.
 • Cena závěrečné zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT ČR
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má stejnou platnost jako školní vysvědčení, výuční list nebo diplom při prokazování dosažené kvalifikace.

Místo konání:

Cena: 21 000,- (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 16.800 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Rozvrh:

Kurz nabízíme ve 2 variantách - odpolední kurz nebo dopolední kurz.
Dopolední kurz:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00. 
 • Ostatní výuka probíhá o 8:00 do 13:00

Odpolední kurz:

 • Výuka angličtiny probíhá od 14:30 do 18:00 hodin.
 • Ostatní výuka probíhá o 14:00 do 19:00 hodin

Termíny kurzů:

4.10.2017 - 28.11.2017 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27., 30. října (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 2. listopadu, Word 6., 7., 8. listopadu, Excel 9., 10., 13. listopadu, PowerPoint 14. listopadu, Komunikační dovednosti 15. listopadu, Firemní procesy 16. listopadu, Společenské vystupování 22. listopadu, Písemná komunikace 23., 24., 27. listopadu, Zakončení kurzu 28. listopadu
1.11.2017 - 22.12.2017 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 1., 3., 6., 8., 10., 13., 15., 20., 22., 24., 27., 29. listopadu (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy a Firemní procesy 2. prosince (8 - 14 hodin), Word 4., 5., 6. prosince, Excel 7., 8., 11. prosince, PowerPoint 12. prosince, Písemná komunikace 13., 14., 15. prosince (8 - 14 hodin), Komunikační dovednosti 18. prosince, Společenské vystupování a Firemní procesy 19. prosince (8 - 14 hodin), Zakončení kurzu 22. prosince
1.12.2017 - 31.1.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 1., 4., 5., 6., 8., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20. prosince (po, út, čt, pá od 8:30 do 12 hodin), Vedení administrativy 4. ledna, Komunikační dovednosti 5. ledna, Word 8., 9., 10. ledna, Excel 11., 12., 15. ledna, PowerPoint 16. ledna, Firemní procesy 18. ledna, Společenské vystupování 23. ledna, Písemná komunikace 24., 25., 26. ledna, Zakončení kurzu 31. ledna
5.1.2018 - 28.2.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 5., 8., 10., 12., 15., 17., 19., 22., 24., 26., 29., 31. ledna (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 5. února, Word 6., 7., 8. února, Excel 9., 12., 13. února, PowerPoint 14. února, Komunikační dovednosti 15. února, Firemní procesy 16. února, Společenské vystupování 19. února, Písemná komunikace 22., 23., 26. února, Zakončení kurzu 28. února
2.2.2018 - 29.3.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 2., 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28. února (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 5. března, Word 6., 7., 8. března, Excel 9., 12., 13. března, PowerPoint 14. března, Komunikační dovednosti 15. března, Firemní procesy 16. března, Společenské vystupování 19. března, Písemná komunikace 22., 23., 26. března, Zakončení kurzu 29. března
5.3.2018 - 30.4.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28., 30. března (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 4. dubna, Word 5., 6., 9. dubna, Excel 10., 11., 12. dubna, PowerPoint 13. dubna, Komunikační dovednosti 16. dubna, Firemní procesy 17. dubna, Společenské vystupování 20. dubna, Písemná komunikace 23., 24., 25. dubna, Zakončení kurzu 30. dubna

↑ Na začátek stránky

Marketing s obchodní angličtinou

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33095/2013-1/698

Kurz je vhodný pro všechny, kteří:

 • se chtějí naučit marketing od základů
 • mají mírně pokročilé znalosti angličtiny a chtějí se naučit používat angličtinu v zaměstnání
 • májí zájem o rekvalifikaci v oboru marketing
Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Kurz se skládá z těchto tematických celků:

Marketing v dnešním světě

 • Co je Marketing 
 • Marketing Management
 • Marketingový proces
 • Strategický marketing
 • Marketingové prostředí - Mikroprostředí společnosti, Makroprostředí společnosti, Globální trh

Základní strategie

 • Segmentace a positioning
 • Vztahový marketing
 • Konkurenční strategie
 • Produktová strategie
 • Produktová strategie a použití značek
 • Vývoj nových produktů a strategie životního cyklu produktů
 • Marketing služeb 

Cena

 • Cenotvorba 

Komunikace

 • Integrovaná strategie marketingové komunikace
 • Reklama
 • Podpora prodeje
 • Public relations
 • Osobní prodej
 • Přímý marketing 

Argumentace, rétorika

 • Dělení a typy rétorických výkonů
 • Argumentace a přesvědčování
 • Komunikační cesty a žánry 

Marketing v off-line médiích

 • Podoby komunikace
 • Nástroje komunikace
 • Sdělovací prostředky 

Marketing v on-line médiích

 • Internetový marketing
 • Webová prezentace 

Psychologie reklamy

 • Reklama a psychologie
 • Účinná reklama
 • Jak zjistit účinnost reklamy 

Distribuce

 • Řízení distribučních kanálů
 • Komunikační kampaň

Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

 • Přirpavili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena: 21 000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 16.800 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

1.11.2017 - 5.12.2017 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 3. listopadu, Obchodní angličtina 6., 16., 28. listopadu, Marketingový výzkum 7., 27. listopadu, Psychologie 8. listopadu, Marketingové strategie 9., 10., 14., 15., 20., 30. listopadu, Internetový marketing 21., 22. listopadu, Komunikace 23., 24. listopadu, Zakončení kurzu 5. prosince
3.1.2018 - 6.2.2018 (9 - 14 hodin)
Obchodní angličtina 3., 18., 29. ledna (14 - 19 hodin), Marketing 4., 5., 8. ledna, Marketingový výzkum 9., 31. ledna, Marketingové strategie 11., 12., 15., 17., 19., 22. ledna, Komunikace 16., 26. ledna, Internetový marketing 23., 24. ledna, Psychologie 30. ledna, Zakončení kurzu 6. února
1.2.2018 - 6.3.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. února, Obchodní angličtina 6., 16., 27. února (14 - 19 hodin), Marketingový výzkum 7., 28. února, Psychologie 8. února, Marketingové strategie 9., 12., 13., 15., 19., 20. února, Internetový marketing 21., 22. února, Komunikace 23., 26. února, Zakončení kurzu 6. března
1.3.2018 - 3.4.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. března, Obchodní angličtina 6., 16., 27. března (14 - 19 hodin), Marketingový výzkum 7., 28. března, Psychologie 8. března, Marketingové strategie 9., 12., 13., 15., 19., 20. března, Internetový marketing 21., 22. března, Komunikace 23., 26. března, Zakončení kurzu 3. dubna

↑ Na začátek stránky

Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se účetnictví,
 • znát daňovou problematiku
 • umět sestavovat daňová přiznání,
 • naučit se anglickou účetní termnologii,
 • získat potvrzení o rekvalifikaci.
Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
 • Podvojnost. 
 • Účtování pokladny, banky. 
 • Zúčtovací vztahy. 
 • Mzdy. Majetek. Zásoby.
 • DPH.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
 • Cestovní náhrady. 
 • Přechodné účty. 
 • Leasing. Rezervy. Opravné položky.  
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování

 • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

5) Účetní angličtina

 • Profese účetní. 
 • Základní pojmy. 
 • Čísla, grafy, prezentace. 
 • Firemní účetnictví. 
 • Vedení účetnictví a obchod. 
 • Banka a peníze. Daně a audit.

Studijní materiály:

Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem. 

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena: 18.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 14.400 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Rozvrh kurzu:

Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

Obvykle probíhá:

 • Kurz dopolední: od 8 do 13 hodin
 • Kurz odpolední: od 14 do 19 hodin
 • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13 do 14 hodin
 • Kurz víkendový: pátek od 17 do 20:05 hodin a sobota od 8.30 - 15 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
 • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny úterý a čtvrtek od 8:30 do 12:00 hodin

Termíny kurzů:

4.1.2018 - 12.2.2018 (8 - 13 hodin)
Základy účetnictví 4., 5., 8., 9., 11. ledna, Účetnictví pro pokročilé 15., 16., 18., 19., 23. ledna, Základy daní 24., 25., 26. ledna, Procvičování 12., 29., 30. ledna, Písemný test 30. ledna, Účetní angličtina (14 - 19 hodin) 5., 8., 12. února
4.1.2018 - 12.2.2018 (14 - 19 hodin)
Základy účetnictví 4., 5., 8., 9., 11. ledna, Účetnictví pro pokročilé 15., 16., 18., 19., 23. ledna, Základy daní 24., 25., 26. ledna, Procvičování 12., 29., 30. ledna, Písemný test 30. ledna, Účetní angličtina 5., 8., 12. února
1.2.2018 - 12.3.2018 (8 - 13 hodin)
Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. února, Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. února, Základy daní 22., 23., 26. února, Procvičování 12., 27., 28. února, Písemný test 28. února, Účetní angličtina (14 - 19 hodin) 5., 8., 12. března
1.2.2018 - 12.3.2018 (14 - 19 hodin)
Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. února, Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. února, Základy daní 22., 23., 26. února, Procvičování 12., 27., 28. února, Písemný test 28. února, Účetní angličtina 5., 8., 12. března

↑ Na začátek stránky

Management s výukou obchodní angličtiny

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-32364/2015-1/755

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Manažerské dovednosti:

 • Osobnost a role manažera. Řízení organizace. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

2) Osobní rozvoj:

 • Time management. Zvládání stresu.

3) Komunikační dovednosti:

 • Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací Manipulativní techniky a jak na ně. Asertivní práva. Zásady přímé komunikace. Emoční inteligence. Prezentace. Zvládání trémy.

4) Argumentace, rétorika:

 • Rétorika a techniky prezentace. Argumentace. Trénink a následný rozbor. (Ukázka studijních materiálů.)

5) Marketing:

 • Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.

6) Manažerské účetnictví:

 • Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)

7) Personální agenda:

 • Náležitosti pracovních smluv. Ochrana osobních údajů. Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek. Zákoník práce.

8) Psychologie:

 • Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.

9) Ekonomie:

 • Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.

10) Právo:

 • Základní právní pojmy. Obchodní zákoník.

11) Obchodní angličtina:

 • Představování, názvy pracovních pozic, životopis, přijímací pohovor, konverzační obraty. Telefonování, obchodní korespondence, e-maily. Obchodní jednání, pracovní porady, služební cesta, společenská konverzace. (Ukázka studijních materiálů.)

Studijní materiály:

 • Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)

Jak se k nám dostanete

Cena: 21.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 16.800 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

1.11.2017 - 12.12.2017 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 3. listopadu, Obchodní angličtina 6., 16., 28. listopadu, Psychologie 8. listopadu, Manažerské účetnictví 15., 22., 27. listopadu, Ekonomie 20., 21. listopadu (8 - 13 hodin), Komunikační dovednosti 23., 24. listopadu a 7. prosince, Právo 30. listopadu, Personální management 1., 4., 5. prosince, Osobní rozvoj 6. prosince, Manažerské dovednosti 8., 11., 12. prosince, Písemný test 12. prosince
3.1.2018 - 15.2.2018 (9 - 14 hodin)
Obchodní angličtina 3., 18., 29. ledna (14 - 19 hodin), Marketing 4., 5., 8. ledna, Manažerské účetnictví 17, 24., 31. ledna, Ekonomie 19., 22. ledna (8 - 13 hodin), Komunikační dovednosti 16., 25. ledna a 9. února, Psychologie 30. ledna, Personální management 1., 2., 5. února, Právo 7. února, Osobní rozvoj 12. února, Manažerské dovednosti 13., 14., 15. února, Písemný test 15. února
1.2.2018 - 15.3.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. února, Obchodní angličtina 6., 16., 27. února, Právo 7. února, Psychologie 8. února, Manažerské účetnictví 15., 22., 28. února, Ekonomie 20., 21. února (8 - 13 hodin), Komunikační dovednosti 23., 26. února a 9. března, Personální management 1., 2., 5. března, Osobní rozvoj 12. března, Manažerské dovednosti 13., 14., 15. března, Písemný test 15. března
1.3.2018 - 16.4.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. března, Obchodní angličtina 6., 16., 27. března, Psychologie 8. března, Manažerské účetnictví 15., 22., 28. března, Ekonomie 20., 21. března (8 - 13 hodin), Komunikační dovednosti 23., 26. března a 10. dubna, Právo 28. března, Personální management 2., 3., 4. dubna, Osobní rozvoj 11. dubna, Manažerské dovednosti 12., 13., 16. dubna, Písemný test 16. dubna

 ↑ Na začátek stránky

Základy podnikání s výukou obchodní angličtiny

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-32364/2015-1/755

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Podnikatelský plán / záměr:

 • Struktura a náležitosti podnikatelského plánu. Sestavení vlastního podnikatelského plánu.

2) Komunikační dovednosti:

 • Prezentace. Vyjednávání. Zvládání náročných situací.

3) Marketing:

 • Základy marketingu. Marketingová komunikace. Marketing management. Marketingový mix.

4) Ekonomie:

 • Základy ekonomiky. Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Finanční řízení podniku. Peněžní a kapitálový trh. Bankovnictví a pojišťovnictví.

5) Právo:

 • Základní právní pojmy. Zákoník práce. Právo v podnikání. Právní formy podnikání.

6) Počítač v praxi podnikatele:

 • Základy programu Microsoft Excel. Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point.

7) Daně:

 • Zákon o DPH. Daň z příjmů. Silniční daň. Ostatní daně.

8) Daňová evidence:

 • Zákony a předpisy. Evidenční knihy. Doklady. Roční zúčtování. Vyplnění daňového přiznání.

9) Obchodní angličtina:

 • Představování, názvy pracovních pozic, životopis, přijímací pohovor, konverzační obraty. Telefonování, obchodní korespondence, e-maily. Obchodní jednání, pracovní porady, služební cesta, společenská konverzace.

Studijní materiály:

 • Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)

Jak se k nám dostanete

Cena: 18.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 14.400 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

1.11.2017 - 8.12.2017 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 3. listopadu, Obchodní angličtina 6., 16., 28. listopadu, Podnikatelský plán 8., 15. listopadu a 8. prosince, Excel a PowerPoint 9., 10., 13., 14. listopadu (14 - 19 hodin), Ekonomie 20., 21. listopadu (8 - 13 hodin), Základy daní 22., 23., 24. listopadu (14 - 19 hodin), Právo 30. listopadu, Daňová evidence 1., 4., 5. prosince (14 - 19 hodin), Osobní rozvoj 6., 7. prosince, Zakončení kurzu 8. prosince
3.1.2018 - 16.2.2018 (9 - 14 hodin)
Obchodní angličtina 3., 18., 29. ledna (14 - 19 hodin), Marketing 4., 5., 8. ledna, Podnikatelský plán 10., 17. ledna a 16. února, Excel a PowerPoint 11., 12., 15., 16. ledna (14 - 19 hodin), Ekonomie 19., 22. ledna (8 - 13 hodin), Základy daní 24., 25., 26. ledna (14 - 19 hodin), Daňová evidence 1., 2., 5. února (14 - 19 hodin), Právo 7. února, Osobní rozvoj 9., 12. února, Zakončení kurzu 16. února
1.2.2018 - 16.3.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. února, Obchodní angličtina 6., 16., 27. února, Právo 7. února, Podnikatelský plán 8., 15. února a 16. března, Excel a PowerPoint 9., 12., 13., 14. února (14 - 19 hodin), Ekonomie 20., 21. března, Základy daní 22., 23., 26. února (14 - 19 hodin), Daňová evidence 1., 2., 5. března (14 - 19 hodin), Osobní rozvoj 9., 12. března, Zakončení kurzu 16. března
1.3.2018 - 18.4.2018 (9 - 14 hodin)
Marketing 1., 2., 5. března, Obchodní angličtina 6., 16., 27. března, Podnikatelský plán 8., 15. března a 18. dubna, Excel a PowerPoint 9., 12., 13., 14. března (14 - 19 hodin), Ekonomie 20., 21. března, Základy daní 22., 23., 26. března (14 - 19 hodin), Právo 28. března, Daňová evidence 3., 4., 5. dubna (14 - 19 hodin), Osobní rozvoj 10., 11. dubna, Zakončení kurzu 18. dubna

↑ Na začátek stránky

Nepřehlédněte:

Naše agentura nabízí mnoho dalších rekvalifikačních kurzů bez výuky angličtiny. Všichni účastníci, kteří úspěšně projdou našimi rekvalifikačními kurzy, získávají mnohonásobně vyšší šanci na získání nové, lépe ohodnocené práce.

Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají nyní spoustu možností, jak si zvýšit kvalifikaci/odbornost a posílit svou pozici na trhu práce. Jednou z možností je absolvovat rekvalifikační kurzy zdarma, v Praze ve vzdlěávací společnosti Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Přehled nabízených rekvalifikačních kurzů a postup, jak získat rekvalifikační kurz zcela zdarma najdete na webu www.sluzbyapodnikani.cz.