Intenzivní kurzy angličtiny Praha

Kurzy angličtiny Praha - ilustrační foto

 

 • Intenzivní kurzy angličtiny jsme připravili pro všechny, kteří se potřebují během krátké doby naučit anglicky.
 • Naučíme Vás používat angličtinu při běžné komunikaci, při cestování, v zaměstnání - při konverzaci i v písemném projevu.
 • Posluchačům kurzu poskytneme zdarma studijní materiály, které obsahují přehledný a názorný popis probírané látky. Podívejte se na ukázku studijních materiálů.

Vyberte si z naší nabídky intenzivní kurz:

Anglicky za 1 měsíc
- intenzivní kurz pro začátečníky a "falešné" začátečníky

Komu je kurz určen:

Měsíční intenzivní kurz angličtiny je určen pro úplné začátečníky nebo tzv. "falešné začátečníky", kteří se chtějí během krátké doby naučit komunikovat anglicky.

Cíl kurzu:

 Naučit se během krátké doby mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích. Ztratit ostych z používání cizího jazyka.

Styl výuky:

Výuka je zaměřená na komunikaci - používání slovíček, frází a odborných termínů v praxi. Zkušení lektoři z našeho týmu vyučují hravou formou a snaží se vytvořit příjemnou atmosféru a pozitivní náladu v průběhu studia.

Obsah výuky:

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Probíhá rychlejší tempem a je velmi intenzivní.
 • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání.
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

Studijní materiály:

Pro posluchače kurzu jsme připravili studijní materiály, které mají rozsah 100 stran a obsahují přehledný a názorný popis gramatických jevů, slovíčka a fráze. Podívejte se na ukázku studijních materiálů.

Doklad o absolvování:

Absolventi získají Osvědčení o studiu

Místo konání:

Cena: 7 260 Kč (vč. DPH)

Rozvrh

 • Dopolední kurz: Obvykle - pondělí, středa, pátek 8,30 - 12,00 hodin
 • Odpolední kurz: Obvykle - pondělí, středa, pátek 14,30 - 18,00 hodin

Termíny kurzů

Nejsou vypsané žádné kurzy.

Kurz obsahuje všechny potřebné věci k porozumění a domluvě v angličtině. Jasné, logické, stručné a výstižné pojetí studijních materiálů. Chválím, že obsahují také výslovnost. Výborná lektorka, vše podávala srozumitelnou formou s nadhledem a s humorem.

Ludmila Doudová, ludmila.doudova(zavinac)seznam.cz
Zcela bez výhrad. Profesionální přístup, ochota, trpělivost. Chválím, dávám 1 s hvězdičkou! Gramaticky kurz zcela vyhovoval. Nalezl jsem přesně to co jsem potřeboval. Rád bych na tomto místě poděkoval. Nebyl to ztracený čas a v žádném případě nelituji toho, že jsem se do kurzu přihlásil.

Ing. Pavel Fišer, fiser-pavel(zavinac)seznam.cz

↑ Na začátek stránky

Kurz Obchodní angličtiny

Pro koho:

Kurz je určen všem, kteří mají minimálně mírně pokročilé znalosti anglického jazyka a chtějí se naučit, jak správně používat angličtinu ve svém profesním životě.

Program kurzu:

1. den - JÁ A MOJE FIRMA

 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis, přijímací pohovor
 • Konverzační obraty

2. den - KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE

 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • Společenská korespondence
 • E-maily

3. den - OBCHODNÍ JEDNÁNÍ A PRACOVNÍ PORADY

 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Styl výuky:

Výuka je zaměřená na komunikaci - používání slovíček, frází a odborných termínů v praxi. Vyučujeme v malých skupinách studentů. Zkušení lektoři z našeho týmu vyučují hravou formou a snaží se vytvořit příjemnou atmosféru a pozitivní náladu v průběhu studia.

Studijní materiály:

Studenti získají studijní materiály, které, jak věříme, ocení nejen v průběhu studia, ale i jako pomůcku při reálném užívání angličtiny v zaměstnání. Podívejte se na jejich ukázku.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o studiu.

Místo konání:

Cena: 3 630 Kč (vč. DPH)

Rozvrh kurzu:

Kurz probíhá 3 dny. Dopolední kurz od 8:00 do 13:00 hodin. Odpolední kurz od 14:00 do 19:00 hodin.

Zahájení nejbližších kurzů:

12.10.2018 - 20.11.2018 ()
12., 31. října (9 - 14 hodin), 8. listopadu (14:30 - 19:30 hodin)
7.11.2018 - 7.12.2018 (9:30 - 14:30 hodin)
7. a 16. listopadu, 7. prosince

↑ Na začátek stránky

Kurz Účetní Angličtina

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro všechny, kdo mají základní znalosti angličtiny a chtějí si rozšířit slovní zásobu o termíny a fráze z oblasti účetníctví.

Program kurzu:

1. den

 • Profese účetní. Základní pojmy. 
 • Čísla, grafy, prezentace: Jak číst číselné údaje. Popis grafu. Popis finanční situace.
 • Firemní účetnictví: Fyzická a právnická osoba. Právní forma firmy. Kapitál. Zaměstnanci.

2. den

 • Vedení účetnictví a obchod: Účtové třídy. Účetní knihy. Rozvaha. Závěrka. Výkazy. Doklady (faktury).
 • Banka a peníze: Slovní zásoba na téma - bankovní účty a produky, půjčky, úvěry, cizí měna...

3. den

 • Daně a audit: Daně. Sociální a zdravotní pojištění. Účetní audit.
 • Zásoby, majetek, leasing.

Cíl kurzu:

Naučit studenty používat účetní agnličtinu. Pomoci jim rozšířit slovní zásobu o termíny a fráze z oblasti účetníctví.

Styl výuky:

Výuka je zaměřená na komunikaci - používání slovíček, frází a odborných termínů v praxi. Zkušení lektoři z našeho týmu vyučují hravou a zábavnou formou.

Studijní materiály:

Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o studiu

Místo konání:

Cena kurzu: 3 630 Kč (vč. DPH)

Rozvrh kurzu:

Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Zahájení nejbližších kurzů:

3.10.2018 - 31.10.2018 (14:30 - 19:30 hodin)
3., 17., 31. října
6.11.2018 - 19.11.2018 (14:30 - 19:30 hodin)
6., 15., 19. listopadu

↑ Na začátek stránky

Tipy na kurzy

Mohlo by Vás zajímat: