Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny Praha

Kurzy angličtiny Praha

Rekvalifikace ZDARMA pro registranty úřadu práce.

Všichni nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadu práce mohou studovat rekvalifikační kurz zdarma. Jejich výběr musí být schválen komisí úřadu práce. V případě schválení mají žadatelé kurz úplně ZDARMA, protože úřad práce uhradí veškeré náklady spojené s rekvalifikačním kurzem.

Jak je potřeba postupovat?

 • Kontaktujte nás. Sdělíme Vám veškeré potřebné informace a připravíme dokumenty, které budete potřebovat pro schvalovací řízení úřadu práce.
 • Úřad práce Vám v případě schválení vystaví potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím centru a tím budete do kurzu zařazeni.
 • Výše uvedené kroky je potřeba realizovat před zahájením kurzu!

Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny:

UpozorněníNaše další nabídka pro Vás: rekvalifikační kurzy bez výuky angličtiny.

Marketing s obchodní angličtinou

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33095/2013-1/698

Kurz je vhodný pro všechny, kteří:

 • se chtějí naučit marketing od základů
 • mají mírně pokročilé znalosti angličtiny a chtějí se naučit používat angličtinu v zaměstnání
 • májí zájem o rekvalifikaci v oboru marketing
Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Kurz se skládá z těchto tematických celků:

Marketing v dnešním světě

 • Co je Marketing 
 • Marketing Management
 • Marketingový proces
 • Strategický marketing
 • Marketingové prostředí - Mikroprostředí společnosti, Makroprostředí společnosti, Globální trh

Základní strategie

 • Segmentace a positioning
 • Vztahový marketing
 • Konkurenční strategie
 • Produktová strategie
 • Produktová strategie a použití značek
 • Vývoj nových produktů a strategie životního cyklu produktů
 • Marketing služeb 

Cena

 • Cenotvorba 

Komunikace

 • Integrovaná strategie marketingové komunikace
 • Reklama
 • Podpora prodeje
 • Public relations
 • Osobní prodej
 • Přímý marketing 

Argumentace, rétorika

 • Dělení a typy rétorických výkonů
 • Argumentace a přesvědčování
 • Komunikační cesty a žánry 

Marketing v off-line médiích

 • Podoby komunikace
 • Nástroje komunikace
 • Sdělovací prostředky 

Marketing v on-line médiích

 • Internetový marketing
 • Webová prezentace 

Psychologie reklamy

 • Reklama a psychologie
 • Účinná reklama
 • Jak zjistit účinnost reklamy 

Distribuce

 • Řízení distribučních kanálů
 • Komunikační kampaň

Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

 • Přirpavili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena: 21 000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 16.800 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

3.10.2018 - 20.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Komunikace 8. října (14:30 - 19:30 hodin), 26. října Marketingové strategie 11., 15., 16., 22., 24. října, 9. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Internetový marketing 17., 18. října (14:30 - 19:30 hodin) Marketingový výzkum 19., 25. října (14:30 - 19:30 hodin) Psychologie 23. října Obchodní angličtina 31. října (9 - 14 hodin), 8., 20. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Procvičování 12. listopadu (14:30 - 19:30 hodin)
1.11.2018 - 7.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Marketingový výzkum 6., 27. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní angličtina 7., 16. listopadu, 7. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Psychologie 8. října Marketingové strategie 9., 12., 14., 15., 20., 30. listopadu (14:30 - 14:30 hodin) Internetový marketing 21., 22. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Komunikace 23., 26. listopadu Procvičování 5. prosince

↑ Na začátek stránky

Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se účetnictví,
 • znát daňovou problematiku
 • umět sestavovat daňová přiznání,
 • naučit se anglickou účetní termnologii,
 • získat potvrzení o rekvalifikaci.
Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
 • Podvojnost. 
 • Účtování pokladny, banky. 
 • Zúčtovací vztahy. 
 • Mzdy. Majetek. Zásoby.
 • DPH.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
 • Cestovní náhrady. 
 • Přechodné účty. 
 • Leasing. Rezervy. Opravné položky.  
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování

 • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

5) Účetní angličtina

 • Profese účetní. 
 • Základní pojmy. 
 • Čísla, grafy, prezentace. 
 • Firemní účetnictví. 
 • Vedení účetnictví a obchod. 
 • Banka a peníze. Daně a audit.

Studijní materiály:

Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem. 

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena: 18.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 14.400 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Rozvrh kurzu:

Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

Obvykle probíhá:

 • Kurz dopolední: od 8 do 13 hodin
 • Kurz odpolední: od 14 do 19 hodin
 • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13 do 14 hodin
 • Kurz víkendový: pátek od 17 do 20:05 hodin a sobota od 8.30 - 15 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
 • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny úterý a čtvrtek od 8:30 do 12:00 hodin

Termíny kurzů:

5.9.2018 - 31.10.2018 (8:30 – 13:30 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 5., 6., 7., 10., 11. září Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 17., 18., 19. září Základy daní 20., 21., 24. září Procvičování 12., 25., 26. září Účetní AJ 3., 17., 31. října (14:30 - 19:30 hodin)
14.9.2018 - 24.11.2018 (Víkendový kurz pátek 17 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 14., 15., 21., 22. září, 5., 6. října Účetní AJ 3., 17., 31. října (všední den 14:30 - 19:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 12., 13., 19., 20. října, 2., 3. listopadu Základy daní 9., 10., 23., 24. listopadu Procvičování (čtvrtek 13:15 - 19:55 hodin) 11. října, 8., 22. listopadu Zakončení kurzu 24. listopadu
1.10.2018 - 25.10.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 4., 5., 8. října Účetní AJ 3., 17., 31. října (14:30 - 19:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 11., 12., 15., 16., 18. října Základy daní 22., 23., 24. října Procvičování 10., 19., 25. října Zakončení kurzu 25. října
1.10.2018 - 25.10.2018 (14:30 - 19:30 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 4., 5., 8. října Účetní AJ 3., 17., 31. října Účetnictví pro pokročilé 11., 12., 15., 16., 18. října Základy daní 22., 23., 24. října Procvičování 10., 19., 25. října Zakončení kurzu 25. října
1.11.2018 - 30.11.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. listopadu Účetní AJ 6., 15., 19. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 20., 21. listopadu Základy daní 22., 23., 26. listopadu Procvičování 12., 29., 30. listopadu Zakončení kurzu 30. listopadu
1.11.2018 - 30.11.2018 (14:30 - 19:30 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. listopadu Účetní AJ 6., 15., 19. listopadu Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 20., 21. listopadu Základy daní 22., 23., 26. listopadu Procvičování 12., 29., 30. listopadu Zakončení kurzu 30. listopadu

↑ Na začátek stránky

Management s výukou obchodní angličtiny

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-32364/2015-1/755

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Manažerské dovednosti:

 • Osobnost a role manažera. Řízení organizace. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

2) Osobní rozvoj:

 • Time management. Zvládání stresu.

3) Komunikační dovednosti:

 • Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací Manipulativní techniky a jak na ně. Asertivní práva. Zásady přímé komunikace. Emoční inteligence. Prezentace. Zvládání trémy.

4) Argumentace, rétorika:

 • Rétorika a techniky prezentace. Argumentace. Trénink a následný rozbor. (Ukázka studijních materiálů.)

5) Marketing:

 • Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.

6) Manažerské účetnictví:

 • Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)

7) Personální agenda:

 • Náležitosti pracovních smluv. Ochrana osobních údajů. Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek. Zákoník práce.

8) Psychologie:

 • Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.

9) Ekonomie:

 • Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.

10) Právo:

 • Základní právní pojmy. Obchodní zákoník.

11) Obchodní angličtina:

 • Představování, názvy pracovních pozic, životopis, přijímací pohovor, konverzační obraty. Telefonování, obchodní korespondence, e-maily. Obchodní jednání, pracovní porady, služební cesta, společenská konverzace. (Ukázka studijních materiálů.)

Studijní materiály:

 • Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)

Jak se k nám dostanete

Cena: 21.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 16.800 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

2.10.2018 - 20.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Obchodní právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské účetnictví 11., 19., 22. října Komunikační dovednosti 8., 16. října (14:30 - 19:30 hodin), 26. října Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Psychologie 23. října Obchodní angličtina 31. října (9 - 14 hodin), 8., 20. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 2. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 13., 14. listopadu (9 - 14 hodin) Personální management 6., 7., 15. listopadu Osobní rozvoj 16. listopadu
1.11.2018 - 18.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Obchodní angličtina 7., 16. listopadu, 7. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Psychologie 8. listopadu Manažerské účetnictví 19., 27., 29. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 21. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 4., 5. prosinec (14:30 - 19:30 hodin) Komunikační dovednosti 23., 26. listopadu, 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Osobní rozvoj 6. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11., 18. prosince Zakončení kurzu 18. prosince

 ↑ Na začátek stránky

Základy podnikání s výukou obchodní angličtiny

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-32364/2015-1/755

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Podnikatelský plán / záměr:

 • Struktura a náležitosti podnikatelského plánu. Sestavení vlastního podnikatelského plánu.

2) Komunikační dovednosti:

 • Prezentace. Vyjednávání. Zvládání náročných situací.

3) Marketing:

 • Základy marketingu. Marketingová komunikace. Marketing management. Marketingový mix.

4) Ekonomie:

 • Základy ekonomiky. Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Finanční řízení podniku. Peněžní a kapitálový trh. Bankovnictví a pojišťovnictví.

5) Právo:

 • Základní právní pojmy. Zákoník práce. Právo v podnikání. Právní formy podnikání.

6) Počítač v praxi podnikatele:

 • Základy programu Microsoft Excel. Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point.

7) Daně:

 • Zákon o DPH. Daň z příjmů. Silniční daň. Ostatní daně.

8) Daňová evidence:

 • Zákony a předpisy. Evidenční knihy. Doklady. Roční zúčtování. Vyplnění daňového přiznání.

9) Obchodní angličtina:

 • Představování, názvy pracovních pozic, životopis, přijímací pohovor, konverzační obraty. Telefonování, obchodní korespondence, e-maily. Obchodní jednání, pracovní porady, služební cesta, společenská konverzace.

Studijní materiály:

 • Připravili jsme pro Vás studijní materiály, které Vás provedou celým kurzem.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)

Jak se k nám dostanete

Cena: 18.000 Kč (osv. od DPH)

 • Akce CENA O 20% NIŽŠÍ: Využijte právě probíhající akci a získejte kurz za cenu 14.400 Kč.
 • ZDARMA pro registranty úřadu práce při splnění požadavků.

Termíny kurzů:

3.10.2018 - 20.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Obchodní právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Podnikatelský plán 8., 25. října, 19. listopadu Osobní rozvoj - 16. října, 16. listopadu Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Základy daní 22. 23., 24. října (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní angličtina 31. října (9 - 14 hodin), 8., 20. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Daňová evidence 1., 2., 5. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Excel a PowerPoint 9., 12., 13., 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin)
3.10.2018 - 20.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Obchodní právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Podnikatelský plán 8., 25. října, 19. listopadu Osobní rozvoj - 16. října (14:30 - 19:30 hodin), 16. listopadu Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Základy daní 22. 23., 24. října (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní angličtina 31. října (9 - 14 hodin), 8., 20. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Daňová evidence 1., 2., 5. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Excel a PowerPoint 9., 12., 13., 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin)
1.11.2018 - 19.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Obchodní angličtina 7., 16. listopadu, 7. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Excel a PowerPoint 9., 12., 13., 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Podnikatelský plán 15., 27. listopadu, 19. prosince Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Základy daní 22. 23., 26. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Daňová evidence 3., 4., 5. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Osobní rozvoj 6., 12. prosince Zakončení kurzu 19. prosince

↑ Na začátek stránky

Nepřehlédněte:

Naše agentura nabízí mnoho dalších rekvalifikačních kurzů bez výuky angličtiny. Všichni účastníci, kteří úspěšně projdou našimi rekvalifikačními kurzy, získávají mnohonásobně vyšší šanci na získání nové, lépe ohodnocené práce.

Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají nyní spoustu možností, jak si zvýšit kvalifikaci/odbornost a posílit svou pozici na trhu práce. Jednou z možností je absolvovat rekvalifikační kurzy zdarma, v Praze ve vzdlěávací společnosti Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Přehled nabízených rekvalifikačních kurzů a postup, jak získat rekvalifikační kurz zcela zdarma najdete na webu www.sluzbyapodnikani.cz.